Welkom bij ons advocatenkantoor in Culemborg

Voor ons betekent advocatuur meer dan juridische bijstand alleen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door betrokkenheid, ervaring en specialisatie. Vanuit ons advocatenkantoor in Culemborg staan wij cliënten bij in civiele kwesties met een nadruk op vennootschaps- & ondernemingsrecht en personen- & familierecht.

Wij adviseren en procederen, en zijn gespecialiseerd in mediation als vorm van geschiloplossing, in het bijzonder op het gebied van zakelijke geschillen (corporate mediation) en (echt)scheidingen.

Klik hier voor meer informatie >

Diensten

Advies

Een aanzienlijk deel van het werk van een advocaat bestaat uit het adviseren van cliënten. Er zijn zelfs advocaten die een volledige adviespraktijk hebben en nooit meer procederen. Dat is bij ons advocatenkantoor in Culemborg niet zo. Binnen ons advocatenkantoor wordt zowel geadviseerd als geprocedeerd. We houden daarbij altijd de belangen van de cliënt in het oog en zullen onnodig procederen altijd voorkomen. Als het echter nodig is, hebben wij een sterke affiniteit met, en goede kennis op het gebied van procederen, juist vanwege het gemengde karakter van de praktijk.

Lees hier verder >

Procederen

Helaas is een procedure niet altijd te voorkomen. Door onze proceservaring kan ons advocatenkantoor in Culemborg u bijstaan als u een procedure aanhangig wilt maken of als u door de tegenpartij in een procedure betrokken wordt. Door onze specialistische kennis van het procesrecht binnen onze specialismen, bieden wij u daarin de kennis en kunde om uw zaak zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Lees hier verder >

Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak ziet men die oplossing niet, doordat partijen diep in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator brengt de communicatie weer op gang en helpt partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een creatieve oplossing kan worden bereikt waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

Lees hier verder >

Ons advocatenkantoor in Culemborg

Kantoor

Van der Meijden c.s. Advocaten in Culemborg is op 1 maart 2007 opgericht door mr. J.J.H. (Jeroen) van der Meijden en wordt gedreven vanuit de besloten vennootschap Van der Meijden c.s. Advocaten B.V. Het kantoor verleent juridische diensten op civielrechtelijk gebied.

Kenmerkend voor ons advocatenkantoor is onze betrokkenheid en de keuze voor klein en specialistisch. Ons kantoor kenmerkt zich door de ruime ervaring en kennis van zijn advocaten op diverse terreinen van het civiele recht. Onze cliënten zijn grote vennootschappen, het midden- en kleinbedrijf en particulieren.

Klik hier voor meer informatie >

Wilt u meer weten? Klik hier >

Contact

Van der Meijden c.s. Advocaten

Postmastraat 52

4100 AD Culemborg

Tel. 0345-544100

Fax 0345-517042

E-mail info@vandermeijdencs.nl